Feilsøking

Cortado hjelper deg med å få den perfekte espressoen du er på jakt etter. Under finner du løsninger på vanlige problemer. Trenger du ytterligere hjelp kan du kontakte oss på e-post cortado@cortado.no eller telefon 22 20 20 19.

LYS CREMA (kaffen renner for fort)
Årsaker:
- Kaffen er for grovt malt.
- Vanntemperaturen er under 90 grader.
- Vanntrykket er over 9 bar.
Løsninger:
- Still kaffekvernen finere slik at det blir mer motstand i kaffen.
- Øk trykket i kokeren ved å justere pressostaten.
- Reduser pumpetrykket.
- Erstatt om nødvendig filteret i gruppen.
- Pakk hardere (ca. 15 kilo dødvekt).
- Bruk en god tamper.

MØRK CREMA (kaffen drypper ut av bajonetten)
Årsaker:
- Kaffen er for fint malt
- Vanntemperaturen er over 95 grader.
- Vanntrykket er under 9 bar.
- Filteret og/eller filterholderen er blokkert tett pga. manglende rengjøring.
Løsninger:
- Still kvernen så den maler kaffebønnene litt grovere.
- Reduser trykket i kokeren, og dermed temperaturen.
- Øk trykket på vannet (9 bar).
- Kontroller filteret og filterholderen. Skift ut om nødvendig.
- Pakk kaffen med mindre trykk.

KAFFEGRUT I KOPPEN
Årsaker:
- Pumpetrykket/vanntrykket er over 9 bar.
- Filterhullene er for store.
Løsninger:
- Reduser pumpetrykket.
- Bytt filteret hvis hullene er blitt for store, ev. rens bajonetten, filterkurven og filteret.
- Kanskje kaffen er for fint malt?

KAFFE SPRUTER UT AV BAJONETTEN
Årsaker:
- Filterholderen eller bajonetten er blokkert/tett.
- Filteret lekker mot pakningen i gruppen.
- Filterholderen/bajonetten er ikke festet hardt nok under omdreiningen.

SMÅ HULL I KAFFEGRUTEN I BAJONETTEN (etter ekstrahering)
Årsaker:
- Filteret i gruppen er tett enkelte steder.
Løsninger:
- Rens eller bytt filteret i gruppen, som skal fordele vannet jevnt i filterholderen.

CREMAEN HOLDER IKKE SUKKERET FLYTENDE I KOPPEN
Årsaker:
- Kaffen kan være gammel.
- Ekstraksjonstiden er forlenget som følge av blokkert filter.
- Ekstraksjon en er ujevn på grunn av ujevn vanntilførsel eller skjev pakking av kaffen.
- Vanntemperaturen er for høy.
Løsninger:
- Rens og vask filterholderen. Eventuelt bytt den ut.
- Rens filteret i gruppen.
- Reduser temperaturen på vannet.

Telefon: 21 93 22 22Nettstedskart